Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Tomášikova 31, KE

Dňa 07.07.2020 bola vyhlásená zákazka „Stavebné úpravy v školskej jedálni“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 15.07.2020 do 09:00 hod.


Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.