Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Trebišovská 10, Košice

Dňa 22.10.2019 bola vyhlásená zákazka „Školský nábytok do tried“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 28.10.2019 do 10:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.