Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Trebišovská 10, Košice

Dňa 6.12.2019 bola vyhlásená zákazka „PVC podlahy“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 11.12.2019 do 8:00 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.