Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Trebišovská 10, Košice

Dňa 10.03.2020 bola vyhlásená zákazka „Čistiace a dezinfekčné prostriedky“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 17.03.2020 do 08:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.