Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Trebišovská 10, Košice

Dňa 11.6.2020 bola vyhlásená zákazka „Oprava potrubia“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 23.6.2020 do 8:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.