Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Trebišovská 10, Košice