Prejsť na obsah

Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Trebišovská 10, Košice

Dňa 12.4.2022 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia potrubia ÚK – 1. etapa“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 28.4.2022 do 08:00 hod.


Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.