Prejsť na obsah

Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Užhorodská 39, Košice

Dňa 25.08.2020 bola vyhlásená podlimitná zákazka vo Vestníku pod číslom 41700– WYP, Vestník č. 198/2021–25.08.2021:„Oprava zatečených tried v budove školy“ s termínom predloženia ponúk do 20.09.2021 do 08:30 hod.


Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.