Výzva na predkladanie ponúk pre ZUŠ Irkutská 1, Košice

oznamujem Vám, že dňa 20.11.2020 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia ústredného kúrenia a hydraulické vyregulovanie" prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 30.11.2020 do 08:30 hod.

 

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.