Prejsť na obsah

Začína sa nový školský rok – do lavíc si sadne aj vyše 2 000 prvákov

Do základných škôl nastúpi viac ako 17 000 žiakov a svoj prvý školský rok začne 2 070 prvákov. So svojimi spolužiakmi a učiteľkami sa zvíta aj približne 5 610 škôlkarov, z ktorých 1 675 bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

Žiakov bude v školách o niečo viac, pribúdajú aj kapacity

V košických základných škôl sa oproti minulému školskému roku očakáva mierny nárast počtu žiakov. Zatiaľ čo v školskom roku 2021/2022 navštevovalo košické základné školy 16 498 žiakov, tento školský rok si do lavíc zasadne približne o 600 školákov viac.

„Mesto Košice ako zriaďovateľ má dostatočnú kapacitu prijať všetkých košických žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku. Naše školy však navštevuje aj veľmi veľa žiakov zo širokého okolia, ktorých rodičia pracujú v krajskom meste. Napríklad, z celkového z počtu prvákov, má približne 300 žiakov trvalý pobyt mimo Košíc,“ uviedla vedúca oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková s tým, že dostatok miest majú aj košické materské školy.

Podľa Lopušniakovej už školy v cente mesta naplnili svoju kapacitu, voľné miesta sú však ešte k dispozícii v školách mimo centra a na sídliskách. Aj niektoré materské školy ešte majú dostatok voľných miest pre deti, a to aj vďaka rekonštrukcii a rozšíreniu kapacít v MŠ Šafárikova 4, Muškátova 7, v MŠ Hemerkovej 26 a v MŠ Galaktická 11. V štyroch MŠ vzniklo celkovo počas prázdnin až 180 nových miest pre deti. Mesto pri rekonštrukciách využíva peniaze nielen z vlastných a úverových zdrojov ale najmä z eurofondov.

Do vyučovacieho procesu sa zapoja aj deti z Ukrajiny

Mesto Košice, je tak ako aj v minulom roku, pripravené, pripravené zaradiť do svojich škôl a predškolských zariadení aj ukrajinské deti. Napriek tomu, že školská dochádzka pre tieto deti nie je povinná, pred prázdninami navštevoval košického základné školy približne 360 žiakov z Ukrajiny. V materských školách bolo zapísaných 80 ukrajinských detí. „Podobné čísla očakávame aj tento školský rok. Niektorí rodičia z Ukrajiny však zatiaľ svoje deti nezapísali a tak budeme presné štatistiky poznať až o niekoľko dní,“ dopĺňa Lopušniaková.   

Rovnako ako uplynulý školský rok plánuje mesto otvoriť na ZŠ Tomášikova 2 triedy pre ukrajinské deti s celkovou kapacitou 60 detí. Škola pri prípravách a zosúladení učebných osnov spolupracuje so ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove, vyučovacím jazykom však bude pre tieto deti slovenčina.

Mesto využilo prázdniny naplno – v školách sa modernizovalo a rekonštruovalo

Mnohí školáci ale aj škôlkari sa po letnom oddychu vrátia do opravených a vynovených priestorov. Cez prázdniny sa vo viacerých košických materských a základných školách uskutočnili opravy a rekonštrukcie za zhruba 2 milióny eur s cieľom zvýšiť komfort žiakov a pedagógov a vytvoriť pre nich príjemné a zdravé školské prostredie. Celkovo sa do modernizácie a opráv škôl a školských zariadení a do vybudovania športovej infraštruktúry na školách investuje tento rok rekordných 7,6 milióna eur.

Prázdninový čas sme opäť využili efektívne, z našich škôlok, škôl či centier voľného času sa ozýval čulý stavebný ruch, aby sa deti mohli vrátiť do krajšieho, komfortnejšieho a modernejšieho prostredia,“ povedal primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý). Časť prác sa bude dokončovať aj v počas blížiacej sa jesene. Na školách sa ešte budú realizovať opravy a rekonštrukcie strešných plášťov, či práce na výmene rozvodov vody a ústredného kúrenia. Dokončovať a odovzdávať sa budú aj zrekonštruované triedy na štyroch základných školách - ZŠ Hroncova, ZŠ Maurerova, ZŠ Janigova a ZŠ Abovská. V pláne je aj spustenie prác na rozšírení kapacity MŠ Oštepová 1, ktorej priestory prejdú kompletnou obnovou za 1,5 milióna eur, vďaka čomu vzniknú dve nové triedy s celkovou kapacitou 44 detí.

„Všetkým rodičom želám do nového školského roka veľa trpezlivosti a pocitov hrdosti, všetkým pedagógom veľa tvorivosti a entuziazmu, a našim školákom hlad po vedomostiach a radosť z nových priateľstiev,“ uzatvára Jaroslav Polaček.