Začne sa rekonštrukcia zastávky MHD pri magistráte, na Ondavskej sa zníži rýchlosť a zúžia pruhy

V stredu od 9.00 hod. začne rekonštrukcia autobusovej zastávky „Magistrát mesta Košice“ na Toryskej ulici v smere na sídlisko KVP.  

Stavebné práce v rámci pokračovania projektu „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“ budú zahŕňať úpravu nástupnej plochy, vybudovanie betónovej autobusovej niky, bezbariérového prístupu, a vybavenie zastávky označníkom s LED informačnou tabuľou. 

Dočasná autobusová zastávka pre cestujúcu verejnosť bude po dohode s Dopravným podnikom mesta Košice zriadená v priestore odbočovacieho pruhu medzi križovatkou Toryská - Trieda SNP a križovatkou pri OC Galéria. Zastávka bude riadne  vyznačená zvislým dopravným značením a označníkom. Ukončenie stavebných prác sa predpokladá v júni 2019. 

Nový šat už dostalo, resp. dostane 29 zastávok 

Projekt „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov" sa týka 29 košických autobusových zastávok. Finančné náklady na projekt predstavujú sumu 987 556 Eur, z toho 85 percent tvoria eurofondy, 10 percent spolufinancuje štátny rozpočet, zvyšných 5 percent Mesto Košice. Modernizácia autobusových zastávok, ktorej ďalšia etapa sa začala 18. 2 2019 rekonštrukciou štyroch autobusových zastávok na Staničnom námestí, by mala byť celkovo ukončená do konca júna 2019.  

Komplexná modernizácia zastávok zahŕňa stavebné úpravy nástupných plôch a pozemných komunikácií v miestach 21 zastávok s nevyhovujúcim technickým stavom (na ôsmich už boli tieto práce urobené v minulosti) vytvorením bezbariérových prístupov, respektíve vybavenie zastávok LED informačnými tabuľami s on – line odchodmi spojov. Tabule budú napríklad reálne zohľadňovať aj prípadné meškania jednotlivých liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD). 

Zároveň všade tam kde bude treba, budú zastávky doplnené o bezbariérové priechody pre chodcov s prvkami pre nevidiacich. Zároveň sa urobí aj osvetlenie priechodov pre chodcov v miestach riešených nástupných plôch so zreteľom na bezpečnosť cestnej premávky. Cieľom modernizácie zastávok je dosiahnutie ich vysokej kvality z hľadiska technického vybavenia, predovšetkým však súladu s platnými normami a predpismi so zreteľom na zvýšenie bezpečnosti ľudí, zlepšenie informovanosti a celkového komfortu prepravy cestujúcich, ktorých prosíme o pochopenie a trpezlivosť. 

Všetkým cestujúcim sa vopred ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu a veríme, že rekonštrukciou daného priestoru sa zlepšia podmienky pre všetkých cestujúcich, ktorí využívajú košickú MHD. 

Na Ondavskej opravia asfaltové kryty 

Z dôvodu lokálnych opráv asfaltových krytov v okolí zrekonštruovaných autobusových zastávok, bude na Ondavskej ulici čiastočne uzavretá miestna komunikácia.  Čiastočná uzávera bude trvať od stredy  (24. 4. 2019)  do piatku  (26. 4. 2019). 

V úseku uvedených prác bude platiť  znížená maximálna rýchlosť jazdy a budú tam aj zúžené jazdné pruhy. Vodičov motorových vozidiel budú navigovať pri jazde dočasné dopravné značenia, prosíme ich o ich rešpektovanie.