Prejsť na obsah

Zahájené kontroly

Počnúc dnešným dňom príslušníci Mestskej polície Košice stanica Nad jazerom, v spolupráci s firmou KOSIT začali dôslednú kontrolu dodržiavania VZN č.37 MČ Nad jazerom, § 3, odst. 1, písm.i "je zakázané znemožniť vozidlám zabezpečujúcim odvoz a manipuláciu s odpadom priechodnosť komunikácie v časti pred kontajnermi." Veríme, že takýmto spôsobom, by sme mohli prispieť k čistote sídliska a nevyvezený odpad by už vietor nerozfúkal. Zároveň upozorňujeme vodičov na rešpektovanie tohto nariadenia MČ a neblokovanie kontajnerovísk v dňoch vývozu (pondelok, streda a piatok). Špeciálne sa zameriame aj na "vynášačov" stavebného a iného odpadu, ktorý umiestňujú mimo zberné nádoby.