Prejsť na obsah

Zámer prenajať a previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa júl 2021

Mesto Košice navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) citovaného zákona prenajať
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) citovaného zákona previesť  majetok uvedený v prílohe :