Prejsť na obsah

Zápisy do prvých ročníkov začali

Podľa najnovších informácií a slov námestníka primátora M. Vargovčáka, základné školy Postupimská a Starozagorská možno v tomto roku nezrušia. „Zápisy do prvých ročníkov školského roku 2008/2009 prebiehajú aj na týchto školách a preto informujeme rodičov, že svoje ratolesti môžu naďalej zapisovať do prvého ročníka na Postupimskej aj na Starozagorskej,“ vysvetlil M. Vargovčák.

Proces racionalizácie školstva započal v minulom školskom roku zrušením 4 základných škôl. Tohto roku sa mali zrušiť ďalšie dve ZŠ. Mesto bude celý tento proces citlivo zvažovať a do úvahy budú brať aj pripomienky rodičov. O všetkom rozhodnú zasadnutia komisií, Mestskej rady a nakoniec Mestského zastupiteľstva začiatkom tohto roka.