Prejsť na obsah

Záverečný účet mesta Košice za rok 2019

Záverečný účet mesta Košice je spracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Materiál je uložený v prílohe