Prejsť na obsah

Žena kradla z hrobov rôzne predmety

       Dňa 10.6.2012 v čase o 14:50 hod. bola na základe oznamu občana vyslaná hliadka Mestskej polície Košice - stanica Juh (MsP) na verejný cintorín nachádzajúci sa na Rastislavovej ulici v Košiciach, kde mala neznáma žena kradnúť z hrobov rôzne predmety. Po príchode hliadky MsP na dané miesto bola v krátkom čase pri hroboch prichytená žena, u ktorej boli v taške nájdene sviečky, kahance, hračky a sošky. Na mieste žena uviedla, že predmety chcela predať a získané peniaze použiť pre vlastnú potrebu. Následne bola 38-ročná Katarína z Košíc predvedená na stanicu MsP Košice - Juh k podaniu vysvetlenia k priestupku proti §-u 50 ods.1 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Po spracovaní priestupku bude vec odovzdaná správnemu orgánu k ďalšej realizácii.

Zdroj: Mestská polícia Košice