Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Výrub dreviny na pozemku reg. „C“, parc. č. 5736, k. ú. Severné Mesto

Žiadosť o vydanie rozhodnutia:  Výrub dreviny na pozemku reg. „C“, parc. č. 5736,  k. ú. Severné Mesto