Prejsť na obsah

Žiadosť o zmenu rozhodnutia MK/A/2021/09370 súhlasu na výrub drevín na pozemku reg. „C“ parcela č.: 3271/6 k.ú. Huštáky