Prejsť na obsah

Zistená osoba z celoštátneho pátrania

Dňa 03.03.2017 v poobedňajších hodinách motohliadka Mestskej polície Košice stanice KVP na ulici Zombovej preverovala prijaté oznámenie občana o osobe, ktorá spadla a krváca z hlavy.

Na mieste zistili na lavičke ležiaceho muža, ktorý javil známky požitia alkoholických nápojov, a ktorému ihneď poskytla prvú pomoc. Muž odmietal preukázať svoju totožnosť a uviedol nesprávny dátum narodenia. Na miesto bola privolaná záchranná zdravotná služba, ktorej pracovníci po príchode muža ošetrili a za účasti hliadky MsP previezli do nemocničného zariadenia.

Ďalším šetrením z cestovnej tašky, na ktorej bol batožinový lístok do lietadla, bolo zistené meno a priezvisko uvedeného muža. Prostredníctvom Operačného strediska Mestskej polície bola vykonaná lustrácia údajov. Zároveň bolo lustráciou zistené, že po osobe je vyhlásené celoštátne pátranie pre neplnenie si vyživovacej povinnosti.

Do nemocničného zariadenia bola privolaná hliadka Policajného zboru, ktorá po príchode osobu prevzala k vykonaniu ďalších nevyhnutných procesných úkonov.