Prejsť na obsah

Zistený ďalší pôvodca odpadu

Príslušníci Mestskej polície Košice stanica Ťahanovce zistili pôvodcu odpadov (komunálny odpad), ktorý postupne vysypával v krovinatom poraste v katastrálnom území Nové Ťahanovce v blízkosti ulice Dopravnej pri železničnej trati . Takto vytvoril skládku o rozlohe cca 40 m2. Uvedené konanie je v rozpore so zákonom o odpadoch.

 

Po vykonaní nevyhnutných úkonov bola vec zaslaná príslušnému správnemu orgánu, ktorý rozhodne o uložení sankcie.