Prejsť na obsah

Zistili pôvodcu odpadu

Dňa 09. 04. 2018 príslušníci Mestskej polície Košice stanice Ťahanovce v záhradkárskej lokalite "Pri Tuneli" zistili pôvodcu stavebného odpadu. Odpad vysypal pri koryte rieky Hornád, čo je v rozpore so zákonom o odpadoch.

Po vykonaní nevyhnutných úkonov bude vec zaslaná príslušnému správnemu orgánu, ktorý rozhodne o uložení sankcie.