Zmeny v doprave

Dňa 20.6.2016 sa začne realizovať oprava prechodov pre chodcov aj s výmenou odvodňovacích žľabov na prechodoch Kasárenské námestie – Hlavná a Hlavná – Zbrojničná. 

Z dôvodu realizácie stavebných prác bude v úseku Zbrojničnej ulice od Hlavnej ulice po Mäsiarsku ulicu úplná uzávierka a v úseku ulice Kasárenské námestie pri križovatke s Hlavnou ulicou zúžená vozovka a prikázaný smer vpravo. Práce sa budú realizovať v dvoch etapách. Predpokladaný termín ukončenia prác je 10.7.2016.