Zmeny v doprave

Dňa 17.06.2016 /piatok/ od 8:00 sa začne realizovať výmena asfaltového krytu na Abovskej ulici v Mestskej časti Košice - Barca. Oprava predmetnej komunikácie sa bude realizovať z dôvodu zlého technického stavu komunikácie - trasy mestskej hromadnej dopravy ako aj požiadaviek občanov a starostu Mestskej časti Košice – Barca. 

Stavebné práce na výmene asfaltového krytu budú rozdelené do dvoch etáp.

Pri prvej etape sa budú práce realizovať v úseku od križovatky Barčianska – Hraničná po križovatku Abovská – Gavlovičova. Doprava v tomto úseku bude jednosmerná. Linky MHD budú vedené po uliciach Gavlovičova, Abovská s odbočením cez Hečkovú na ulicu Osloboditeľov. 

Pri druhej etape sa budú práce realizovať od križovatky Abovská – Gavlovičova po napojenie Hečkovej ulice na ulicu Osloboditeľov. Doprava v tomto úseku bude jednosmerná. Linky MHD budú vedené po uliciach Hraničná, Abovská, Gavlovičova.

Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 15.7.2016.

Informácie o odklone trasy MHD budú vyvesené na zastávkach MHD. 

Žiadame vodičov aby sa počas realizácie stavebných prác na Abovskej ulici riadili schváleným dočasným dopravným značením.