Prejsť na obsah

Zoznam projektových zámerov výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

Zoznam projektových zámerov výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 zameranej na skvalitnenie a rozšírenie existujúcich a vznik nových komunitných sociálnych služieb a opatrení SPO a SK na komunitnej úrovni za posudzované obdobie: 04.04.2018 - 29.06.2018.