Prejsť na obsah

Zoznam projektových zámerov výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 (sociálne služby)

Zoznam projektových zámerov výzvy  IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 zameranej na skvalitnenie a rozšírenie existujúcich a vznik nových komunitných sociálnych služieb a opatrení SPO a SK na komunitnej úrovni