Prejsť na obsah

Zoznam projektových zámerov z výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl