ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice
Nám. L. Novomeského 2
040 01 Košice

Kategória voľného pracovného miesta:
učiteľ/ľka výtvarnej výchovy – etickej výchovy

Podkategória pedagog. zamestnanca:
učiteľ/ľka pre nižšie stredné vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Kvalifikačná požiadavka:
aprobačné predmety VYV, ETV, iba presne uvedená kombinácia

Požadované doklady:
životopis zaslaný e-mailom

Iné požiadavky:
min 2. roky praxe uvedených aprobačných predmetov na ZŠ,
zdravotná spôsobilosť,

ovládanie štátneho jazyka

Nástup do zamestnania:
na zastupovanie počas MD od 2.9.2015

Informácie na tel.: 0911 215 911
e-mail: lnovo@centrum.sk


V Košiciach 9.6.2015

RNDr. Martin Kotlár, PhD.
riaditeľ školy