Prejsť na obsah

ZŠ Postupimská 37, Košice

10. ročník Detskej vedeckej konferencie

Aj tento rok sa na našej základnej škole konala Detská vedecká konferencia, ktorej heslom bolo: „Otvorme srdce poznaniu pre krajší a hodnotnejší život". V stredu 30. mája svoje projekty a výsledky svojej celoročnej práce prezentovali nielen naši žiaci, ale aj žiaci Základnej školy Belehradskej a Základnej školy Laca Novomeského v Košiciach. Najdlhšiu a najnáročnejšiu cestu k nám na konferenciu absolvovali žiaci, ktorí v rámci CVČ vo Svite navštevujú krúžok Prechádzky prírodou.

Už tradične sa Detská vedecká konferencia skladala z dvoch častí. Dopoludnia boli prezentácie určené žiakom a učiteľom našej školy, popoludní si projekty mohli pozrieť aj rodičia a príbuzní našich mladých vedcov. Celou konferenciou nás sprevádzali moderátori Peter Božík a Lívia Spišáková zo 6.B.

Po prvý raz sme tento rok v rámci konferencie otvorili pre rodičov priestory školy, ktoré si inak nemá možnosť pozrieť každý – Slovenskú izbu, Źivý kútik alebo Dážďovkové mestečko. Žiaci návštevníkov previedli, ukázali a povedali im rôzne zaujímavosti o týchto miestach a keďže sa táto aktivita hosťom páčila, chceli by sme v nej pokračovať aj v budúcnosti.

Desať rokov nie je málo. Žiaci, ktorí kedysi spoluvytvárali prvé ročníky Detskej vedeckej konferencie dnes už navštevujú stredné a vysoké školy. Aj počas tohto jubilejného ročníka sa nám podarilo vytvoriť príjemnú bádateľskú atmosféru a veríme, že táto akcia má svoj zmysel, môže najmä našich žiakov inšpirovať, novému naučiť a otvoriť im srdcia, aby mali túžbu poznávať a hľadať pravdu.