ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice

Základná škola s materskou školou Želiarska 4, 040 13 Košice


VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO


V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11a ods. 1, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:


Kategória voľného pracovného miesta:

učiteľka materskej školy


Podkategória pedagog. zamestnanca:

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie


Kvalifikačné predpoklady:

požadovaný stupeň vzdelania

znalosť anglického jazyka

hra na hudobný nástroj

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady:

životopis, žiadosť a súhlas so spracovaním osobných údajov zaslané e-mailom

Žiadosti zasielať mailom na adresu školy zszelke@gmail.com do 25. 8. 2018Nástup do zamestnania: 1. 9. 2018