Prejsť na obsah

ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice

Rodič na home office, online vyučovanie školáka, predškolák, možno ešte batoľa. A VŠETCI DOMA. Je ťažké už len predstaviť si to. Rodičia, máte náš obdiv!  Aby sme rodičom detí, ktoré navštevujú našu materskú školu v tomto núdzovom režime pomohli, vytvorili sme aktivity pre všetky deti, ktoré sú doma formou online nástenky na našej webovej stránke.

Naša organizácia Základná škola s materskou školou Želiarska 4 v Košiciach, patrí medzi komunitu škôl eTwinnig v Európe. Daný program nám ponúkol možnosť priblížiť sa deťom prostredníctvom PADLETU – online nástenky s aktivitami.

Rodiča tento on-line nástroj poznajú, nakoľko s ním v rámci hodnotenia edukačného procesu a získavania spätnej väzby v minulosti pravidelne pracovali. V školskom roku 2019/2020 sme počas mimoriadnej situácie ponúkli rodičom dištančný spôsob výučby pravidelne každý týždeň. Záujem detí o výchovno – vzdelávacie aktivity zdieľané v PADLETE sa prejavil hneď. Rodičia detí prispievali splnenými úlohami a veľmi pozitívnymi hodnoteniami. Aj vďaka tejto inovatívnej ceste náš ,,vzťah“ k deťom neochladol ani v tých najťažších časoch a pevne veríme, že cieľ sa neminie účinku ani v tomto prípade.

Nakoľko sú rodičia technicky zdatní a takáto spolupráca sa osvedčila, rozhodli sme sa opäť ponúknuť aktivity pre deti. Vypracovali sme online nástenku, kde sme v spolupráci pedagogického kolektívu vybrali úlohy k týždňovej téme ,,Zimné športy.“

Využívajme aj takýto spôsob komunikácie s rodičmi, pretože oni nám dôverujú každý deň pri zverení toho najcennejšieho do našich rúk. Dôverujú nám. Sú úctiví a nápomocní. A ak je toto pre nich čo i len malá pomoc v tejto ťažkej dobre, s radosťou ju urobíme.

 

Mgr. Martina Lauková

zástupkyňa riaditeľa  pre MŠ, ZŠ s MŠ Želiarska 4,Košice

Ambasádor programu eTwinning

 

Link:

https://bit.ly/3rCh9AW

 

Príručka s online nástrojmi programu eTwinning:

https://bit.ly/3rzZ8Dt

 

Web stránka MŠ:

https://mszeliarska-sk.webnode.sk/