Prejsť na obsah

ZŠ Trebišovská 10, Košice

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Začiatok pracovného pomeru od 5. novembra 2018

Vychovávateľka školského klubu detí

Kategória
Vychovávateľ

Názov a adresa zamestnávateľa
Základná škola
Trebišovská 10
040 11 Košice

Kontakt
zstrebke@gmail.com
tel.č.: 055/6424647

Kvalifikačné predpoklady
kvalifikácia na výchovu v školskom klube detí

Požadované doklady
- žiadosť,
- životopis,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

Ostatné:
prax v školskom klube detí min. 5 rokov,
úväzok 76 % (20 hodín),
základný plat: 616,50 € + započítaná prax (76% zo základného platu)

Všetky potrebné doklady je potrebné doručiť poštou, e-mailom, alebo osobne
do 25. októbra 2018 do 12.00 hod. na riaditeľstvo školy.