Prejsť na obsah

Zverejnenie Metodické usmernenie RO pre IROP č. 17 pre žiadateľov k implementácii FAST CARE, verzia 1.2