Prejsť na obsah

Zverejnenie Metodického usmernenia RO pre IROP č. 17 k implementácii FAST CARE