Prejsť na obsah

Zverejnenie oznamov k výzva IROP-PO7-SC76-2021-80_príprava projektov iniciatívy Catching-up Regions

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke mirri.gov.sk boli zverejnené nasledovné oznamy:

 

Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80 k 26. 09. 2022

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/oznamenie-ro-pre-irop-po7-sc/

 

Oznam o termíne uzavretia 6. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP- PO7-SC76-2021-80

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/oznam-o-termine-uzavretia-6-hodnotiaceho-kola-vyzvy-irop-po7-sc76-2021-80/