Prejsť na obsah

Zverejnenie zoznamu schválených/neschválených žiadosti o NFP k výzve IROP-PO7-SC76-2021-80