Prejsť na obsah

Zvierací záchranári v Košiciach môžu dostať na svoju činnosť takmer 50 000 eur

Mesto Košice podporuje občianske združenia, ktoré na jeho území pôsobia v oblasti pomoci túlavým a opusteným zvieratám. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice si majú sumu 47 100 eur prerozdeliť tri občianske združenia. Ich žiadosťami sa budú na svojom zasadnutí, ktoré začína v utorok 12. septembra, zaoberať poslanci mestského zastupiteľstva.

V zmysle augustového uznesenia Mestskej rady má najvyššiu podporu vo výške 17 600 eur dostať Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov (ÚVP), suma 16 500 eur je navrhnutá na financovanie činnosti OZ Srdce pre mačky a 13 000 eur pre Malú farmu Košice.

Podpora je vyššia ako za predchádzajúceho vedenia mesta

Táto finančná podpora je naplnením prísľubu vedenia mesta podporovať organizácie, ktoré sa venujú ochrane a starostlivosti o túlavé, opustené a neraz aj týrané psy či mačky. Ide pritom o výrazný nárast oproti minulosti, keď bývalé vedenie mesta poskytovalo na tieto účely len sumu 5 000 eur ročne.

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) verí, že tieto dotácie pomôžu občianskym združeniam efektívnejšie plniť ich misiu a zabezpečia lepšie životné podmienky pre túlavé a opustené zvieratá, ktoré záchranári neraz nachádzajú v zúfalom zdravotnom stave.

„Chcem, aby občianske združenia starajúce sa o opustené zvieratá neboli odkázané len na dobrovoľné dary zo strany verejnosti. Táto investícia do pomoci zvieratám odzrkadľuje hodnoty mesta v súvislosti s etickým a zodpovedným prístupom k živým tvorom, našim zvieracím spoločníkom. Napriek súčasnej ekonomickej kríze sa v rámci našich finančných možností snažíme robiť maximum pre to, aby sme podporili prácu organizácií, ktoré sa tomuto cieľu obetavo venujú.“

Najviac financií môže dostať Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov

Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti je povinnosťou každej obce zriaďovať, prevádzkovať alebo sa podieľať na prevádzke útulkov pre opustené zvieratá. Keďže mesto Košice nemá zriadený svoj vlastný útulok pre opustené zvieratá, každý rok poskytuje podľa zákona a na základe zmluvy o spolupráci finančný príspevok pre občianske združenie ÚVP, ktoré prevádzkuje útulok v Haniske pri Košiciach.

Dotácia vo výške 17 600 eur má pomôcť zabezpečiť činnosť útulku pre nechcené túlavé a týrané spoločenské zvieratá s komplexnou starostlivosťou smerujúcou k ich adopcii.

Od roku 2021 útulok prevádzkuje aj karanténnu stanicu. Vyrástla na pozemku mesta, ÚVP ho má od roku 2019 prenajatý na 20 rokov za symbolické euro ročne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti môžu samosprávy prevádzkovať karanténnu stanicu vo vlastnej réžii alebo si tieto služby objednať. Mesto Košice sa rozhodlo pre druhú možnosť, za túto službu platí ÚVP 15 000 eur mesačne. Doterajšie výdavky za poskytnutie služieb karanténnej stanice od januára do augusta 2023 dosiahli 120 000 eur.

Od roku 2019 patria k príjemcom dotácií aj Srdce pre mačky a Malá farma

OZ Srdce pre mačky sa od roku 2014 venuje procesu adopcie a prevencie pred nekontrolovaným množením túlavých. Prvú finančnú podporu od mesta získalo v roku 2019, keď mu mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo sumu 15 000 eur. Navrhnutá dotácia vo výške 16 500 eur pokryje niečo vyše desatinu ročných nákladov združenia, ktorého činnosť zabezpečujú členovia bezodplatne.

„Až súčasné vedenie mesta myslí aj na zvieratá, ktoré nemajú nikoho. Veľmi si vážime túto pomoc a podporu. Financie od mesta poputujú predovšetkým na úhradu časti nákladov veterinárnej starostlivosti mačiek,“ hovorí predsedníčka a jedna zo zakladateliek OZ Srdce pre mačky Katarína Feriančiková.

Dotácia vo výške 13 000 eur môže v prípade schválenia zastupiteľstvom ísť aj do Malej farmy. Tá poskytuje azyl pre nechcené a týrané spoločenské, ale aj hospodárske zvieratá. Potrebné financie Malá farma využije na financovanie komplexnej starostlivosti smerujúcej k adopcii zvierat a osvetovú činnosť.

Okrem dotácií z mestského rozpočtu sa košické organizácie pomáhajúce zvieratám uchádzajú aj o podporu verejnosti. Najviac ich poteší adopcia zvierat, záujem o dočasnú opateru, finančné príspevky alebo materiálna pomoc.