Zástupcovia SK8 podpísali Zelené memorandum

Samosprávne kraje podpísali tzv. Zelené memorandum, ktoré má pomôcť pri obnove krajiny.

Môžu Vás zaujať

Festival sakrálneho umenia 2007 Slávnostné otvorenie FSU 2007
MÁJ 2014 VSE City Run
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 6.5.2015 VSE CITY RUN
AMFITEÁTER 42. týždeň
AMFITEÁTER 50. týždeň

Zdieľať