Zástupcovia SK8 podpísali Zelené memorandum

Samosprávne kraje podpísali tzv. Zelené memorandum, ktoré má pomôcť pri obnove krajiny.

Môžu Vás zaujať

KASÁRNE - KULTURPARK 42. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2016 EKUMENICKÝ KONCERT
KASÁRNE - KULTURPARK 37. týždeň
KUNSTHALLE 17. týždeň

Zdieľať