Prejsť na obsah

Koronavírus - rady a usmernenia

 

 Mesto Košice je v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 v kontakte s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ). Ak to bude potrebné, podľa ich rozhodnutia alebo na základe požiadavky RÚVZ bude zvolaný Krízový štáb mesta, resp. v zmysle platnej legislatívy bude kvôli ohrozeniu verejného zdravia vyhlásená mimoriadna situácia. Mesto sa v súvislosti s výskytom tohto vírusu riadi aj usmernením hlavného hygienika SR. Bez nariadení štátnych inštitúcií však mesto môže vykonávať len preventívne opatrenia na magistráte, školách a školských zariadeniach, mestských podnikoch a ďalších organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V prípade potreby sme však pripravení v tejto veci okamžite konať.

 

Čo sa už urobilo a aké opatrenia platia v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu v meste Košice?
 
Mesto Košice sa dôkladne pripravilo na všetky aspekty v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku. Na tomto mieste nájdete po jednotlivých dňoch všetky informácie o aktivitách mesta Košice v spolupráci s mestskými podnikmi a viacerými štátnymi inštitúciami.
 

Mesto Košice 9.4.2020 oficiálne spustilo špeciálnu webovú stránku https://korona.kosice.sk/ . Nielen obyvatelia metropoly východu na nej budú môcť nájsť všetky potrebné informácie o živote v meste a obmedzeniach, ktoré boli prijaté v rámci preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.

 

6. apríl

- Areál košického Verejného cintorína a krematória zostane pre verejnosť v nasledujúcich dňoch uzatvorený. V pondelok predpoludním o tom rozhodol Krízový štáb mesta Košice.

- Jedinou výnimkou budú smútočné obrady na oboch pietnych miestach, na ktorých sa bude môcť zúčastniť maximálne 10 ľudí pod podmienkou dodržiavania všetkých ďalších bezpečnostných opatrení.

- Správa mestskej zelene (SMsZ) ako správca oboch pietnych miest navrhol takéto riešenie vzhľadom na zvýšené epidemiologické riziko a avizované opatrenia vlády SR, ktorá plánuje cez Veľkonočné sviatky zaviesť výrazné obmedzenia voľného pohybu osôb.

- Aj naďalej platí, že v rámci preventívnych opatrení pre zamedzenie šírenia koronavírusu a kvôli obmedzeniu stretávania sa ľudí zostávajú detské ihriská v celom meste ako aj minerálny prameň Gajdovka na Aničke až do odvolania uzatvorené.

- SMsZ od utorka 7. apríla začína chemickú dezinfekciu lavičiek v parkoch. Celkovo sa až do štvrtka 9. apríla týmto spôsobom vyčistí spolu 1068 lavíc.

- Krízový štáb mesta dnes rozhodol aj o predĺžení mimoriadnej situácie na košickom magistráte a v mestských podnikoch, kde bude do piatku 17. apríla zakázaný vstup verejnosti. Ďalší vývoj bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku.

- Uskutočnila sa ďalšie dve videokonferencie primátora mesta so starostami veľkých mestských častí a následne s starostami menších mestských častí k aktuálnym preventívnym opatreniam mesta pri zamedzení šírenia koronavírusu a úsporných opatreniach, ktoré musí mesto uskutočniť, aby mohol byť v nasledujúcich týždňoch zabezpečený jeho bežný chod.

- Mestské lesy Košice vzhľadom na zvýšený počet návštevníkov a prehlbujúce sa sucho spôsobené nedostatkom zrážok a predpoveďou počasia na najbližšie obdobie spoločnosť dali podnet na vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a zákaz zakladať ohne aj na vyhradených ohniskách.

 

5. apríl

- Výjazdový krízový štáb mesta Košice sa dnes aj aj za účasti predstaviteľov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity uskutočnil na sídlisku Lunik IX. Najdôležitejšou správou podľa primátora mesta je, že väčšina obyvateľov sídliska aj vďaka dobrej práci starostu, hliadok mestskej a štátnej polície alebo Občianskych hliadok nosí rúška a dodržiava preventívne opatrenia  na zamedzenie šírenie vírusu.

 

3. apríl

- V spolupráci so spoločnosťou Kosit bolo spustené čistenie a dezinfekciu kontajnerov na sídliskách. Do dnešného dňa bola vyčistená tretina smetných košov, zvyšné budú v priebehu nasledujúcich dní.

- Bolo pozastavené prijímanie príspevkov od rodičov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí (družiny) a na krúžkovú činnosť centra voľného času.

- Zápisy do škôl sa budú konať úplne inak ako sme boli doteraz zvyknutí. Uskutočnia sa elektronicky bez fyzickej prítomnosti rodičov a detí.

- Podľa hlavného kontrolóra musia mestské časti počítať s tým, že z rozpočtu mesta dostanú menej financií.

- Finančné oddelenie magistrátu oslovilo banky, aké podmienky a úrokové sadzby by vedeli mestu ponúknuť v prípade, ak by v nasledujúcich týždňoch alebo mesiacoch potrebovalo čerpať kontokorentný úver.

- Riaditeľ magistrátu mesta Marcel Čop avizoval prehodnotenie výdavkovej časti rozpočtu s tým, že prioritou budú investície do majetku mesta, ktorý je v havarijnom, respektíve vo veľmi zlom technickom stave.

- Mesto už predbežne kontaktovalo aj banky, ktoré poskytli úvery v uplynulých rokoch, so žiadosťou o možnosť odkladu splátok. Banky reagovali ústretovo a sú pripravené mestu v tejto veci vyhovieť a odložiť splátky istiny na cca 6-9 mesiacov podľa požiadavky mesta.

- Primátor mesta zaslal list premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) so žiadosťou o odpustenie zostatku dlhu vo výške 15,2-milióna eur, ktorý vznikol ešte v ére vtedajšieho primátora Richarda Rašiho.

- Vedúci zamestnancov magistrátu majú predložiť návrh úsporných opatrení na zníženie výdavkov vo svojich rozpočtových kapitolách.

 

2. apríl

- Mesto Košice po kritike primátora dostalo pozvánku aj na zasadnutie Krajského krízového štábu, ktoré zvolal Okresný úrad Košice. Jaroslav Polaček takýto krok považuje za posun vpred a verí, že Krízové štáby prijímajúce rozhodnutia týkajúce sa života v metropole východu si medzi sebou začnú vymieňať informácie.

- Na krízovom štábe mesta Košice dostala vedúca oddelenia školstva magistrátu pokyn, aby zabezpečila, nech vedúce školských jedální poskytnú mestu počty stravníkov z externého prostredia podľa ich veku. Aj na základe toho sa mesto rozhodne ako bude postupovať pri avizovanom otvorení školských jedální, ktoré majú vydávať stravu pre žiakov a seniorov ako o tom bez bližších podrobností ešte v utorok informoval Branislav Gröhling (SaS).

- Dôležitý bude aj celkový počet stravníkov, ktorí budú mať o varenie obed na tej-ktorej škole záujem. Mesto si takisto počká na zajtrajšie usmernenie hlavného hygienika SR Jána Mitasa, kde očakáva, že bude uvedené aj to, pre koho konkrétne a ako sa má v jedálňach variť a takisto i to akým spôsobom sa bude strava vydávať a roznášať.

- Viaceré košické reštaurácie začali ponúkať obedové menu pre seniorov aj s donáškou. Mesto každej takejto prevádzke odporúča, aby sa zaregistrovala na čísle 055/ 6149 100 alebo e-maili pomoc@kosice.sk , kde dostanú radu ako by mal správne vyzerať bloček. Cieľom je vytvoriť databázu reštauračných zariadení.

- Seniori sa z nej dozvedia, z ktorých reštaurácií si môžu objednávať jedlo a budú mať istotu, že im bude vydaný bloček, ktorý mesto akceptuje a preplatí im z neho 1 euro za jedlo a 1 euro za donášku. Všetky takéto certifikované prevádzky budú zverejnené aj na www.kosice.sk.

 

1. apríl

- Primátor mesta dnes podpísal viaceré uznesenia zo štvrtkového mestského zastupiteľstva. Tie pomôžu obyvateľom mesta v súčasnej mimoriadnej situácii.

- Oddnes až do 30. júna 2020 bude môcť zhruba 15 000 seniorov s mesačným dôchodkom do 450 eur (doteraz to bolo 415 eur) za zvýhodnených podmienok využiť donášku obedov.

- Každý z nich si bude môcť objednať akúkoľvek donášku jedného jedla denne, odloží si bločky, odnesie ich na svoju mestskú časť aj so svojim dôchodkovým výmerom. Mesto mu následne preplatí 1 euro za jedlo a 1 euro za dopravu.

- Predlžuje sa platnosť lístkov na 30, 90, 180 dní a celoročného lístka pre všetkých takmer 53 tisíc oprávnených cestujúcich, ktorí ich mali zakúpené a platné v období od 9. marca do 31. marca 2020.

- Tieto druhy lístkov budú po skončení svojej vyznačenej platnosti platiť ešte nasledujúcich 60 dní. Cieľom tohto kroku je aspoň čiastočná kompenzácia nižšieho počtu prevádzkovaných liniek a spojov pre cestujúcich v MHD, ktoré nastali  od 16. marca.

- Generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák a predseda Dozornej rady DPMK Jozef Filipko (SMK) z dôvodu finančných strát apelovali na primátora a poslancov, aby zvážili korekciu doplňujúceho návrhu uznesenia poslanca Miroslava Špaka (nezávislý) na ďalšom zastupiteľstve. 

- Realizácia dodatočného predĺženia platnosti o ďalších 60 dní ktorá nastane po ukončení mimoriadnej situácie v zmysle tohto návrhu, by pre DPMK znamenala navýšenie straty o ďalšie 2 milióny eur, o ktoré budeme musieť požiadať mesto Košice.

- Predstavitelia DPMK v súvislosti s prijatým uznesením dnes na Krízovom štábe vyzvali cestujúcich, aby na predlžovanie platnosti mesačníkov a dobíjanie kreditu cez elektronickú peňaženku využívali ich stránku https://eshop.dopravnakarta.sk/dpmk/.

- Primátor mesta dnes so zreteľom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na základe odporúčania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, Krízového štábu mesta Košice a Rady starostov a vzhľadom na podstatne obmedzenú prevádzku MHD vydal aj príkaz na podporu individuálnej dopravy na úkor hromadnej, ktorá v praxi bude dočasne znamenať bezplatné parkovanie.

- Dočasne deaktivujú parkovacie automaty a platobné systémy slúžiace na úhradu jednorazového parkovného. Vyzvú sa aj súkromní prevádzkovatelia parkovacích miest na území mesta Košice (najmä na závorových parkoviskách), aby dočasne prerušili prevádzkovanie parkovacích miest za odplatu vrátane deaktivácie rampového systému závorového parkoviska.

- Vo výmenníku na Štítovej ulici boli dnes rozdané posledné látky na výrobu rúšok. Od začiatku spustenia tohto projektu pred dvoma týždňami sa rozdalo celkom 100 000 polotovarov.

- Šikovní Košičania si z nich mohli ušiť rúška nielen pre svojich blízkych, ale aj pre svoje okolie a známych. Viceprimátor mesta Marcel Gibóda opäť hľadá možnosti ako zohnať látku na výrobu rúšok.

 
 
23. - 31. marec 2020
 
13. - 22. marec 2020
 
6. - 12. marec 2020 

 

Viac informácií je dostupných na stránke RÚVZ v sekciiCOVID-19”:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

 

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE