Koronavírus - rady a usmernenia 13.-22. marec 2020

 Mesto Košice je v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 v kontakte s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ). Ak to bude potrebné, podľa ich rozhodnutia alebo na základe požiadavky RÚVZ bude zvolaný Krízový štáb mesta, resp. v zmysle platnej legislatívy bude kvôli ohrozeniu verejného zdravia vyhlásená mimoriadna situácia. Mesto sa v súvislosti s výskytom tohto vírusu riadi aj usmernením hlavného hygienika SR. Bez nariadení štátnych inštitúcií však mesto môže vykonávať len preventívne opatrenia na magistráte, školách a školských zariadeniach, mestských podnikoch a ďalších organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V prípade potreby sme však pripravení v tejto veci okamžite konať.

 

Čo sa už urobilo a aké opatrenia platia v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu v meste Košice?
 
Mesto Košice sa dôkladne pripravilo na všetky aspekty v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku. Na tomto mieste nájdete po jednotlivých dňoch všetky informácie o aktivitách mesta Košice v spolupráci s mestskými podnikmi a viacerými štátnymi inštitúciami.
 

Mesto Košice 9.4.2020 oficiálne spustilo špeciálnu webovú stránku https://korona.kosice.sk/ . Nielen obyvatelia metropoly východu na nej budú môcť nájsť všetky potrebné informácie o živote v meste a obmedzeniach, ktoré boli prijaté v rámci preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.

 
1. - 6. apríl 2020

 

23. - 31. marec 2020

 

22. marec

- Vyše 1000 telefonátov a rovnaký počet mailov zaregistrovali počas prvých 10 dní činnosti operátori v call centre mesta Košice.

- Veľký záujem vzbudila možnosť nahlásiť sa do zoznamu, prostredníctvom ktorého sa cez mestské časti bude pre vybrané skupiny obyvateľov zabezpečovať donáška potravín, liekov alebo obedov.

- Okrem spôsobu poskytovania sociálnej pomoci seniorom sa desiatky Košičanov sa pýtajú na to ako sa dajú získať rúška, resp. respirátory.

- Ľudia môžu od utorka nosiť svoje ušité rúška do 22 nových veľkokapacitných kontajnerov Kositu, ktoré by mali byť umiestnené najmä pri miestnych úradoch.

- Primátor mesta spolu s Mestskou políciou navštívil Lunik IX, kde bol zmonitorovať fungovanie opatrení, ktoré fungujú na tomto sídlisku.

- Stretol sa aj s riaditeľkou a klientmi Strediska sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici. Z dôvodu vážnej epidemickej situácie a kolektívneho ohrozenia bolo prijaté nariadenie, že klienti nesmú až do odvolania opúšťať  priestory strediska.

 

20. marec

- Od piatku je možné nastúpiť len s rúškom alebo inou ochrannou pomôckou

- Mesto začalo s odosielaním SMS správy, ktorých cieľom je identifikovať ľudí v núdzi, so zdravotnými problémami alebo v karanténe, ktorí potrebujú pomoc s donáškou obedov, potravín a liekov.

- Košice požiadali štát o zabezpečenie 5 miliónov rúšok.

- Zamestnanci magistrátu mesta Košice začali s distribúciou jednorázových rúšok pre ľudí, ktorí o nich v priebehu týždňa požiadali. Mesto kvôli obmedzenému množstvu zostávajúcich rúšok zo štvrtkovej zásielky tak mohlo pomôcť aspoň niekoľkým desiatkam Košičanom.

- Mesto pre problémovú skupinu obyvateľstva pripravuje, okrem potravinových, aj distribúciu hygienický balíčkov.

- Vytvorí sa databáza jedální a donášok pre seniorov a zdravotne znevýhodnených.

 

19. marec

- Na magistrát mesta došla zásielka 1400 rúšok. Využijú ich najmä klienti a zamestnanci Strediska sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici, ako aj vodiči MHD.

- Vodiči majú nariadené, že v autobusoch alebo električkách musia nosiť rúško, šatku, šál, alebo inú podobnú účinnú ochrannú pomôcku na zamedzenie prenos koronavírusu.

- Pripravuje sa zmena prepravného poriadku DPMK, v ktorej počas mimoriadnych situácií bude možné vykázať z prepravy osoby bez ochranného rúška, alebo inej ochrannej pomôcky.

- Budúci týždeň by mali prísť ďalšie rúška. Vedenie mesta aj naďalej rokuje so spoločnosťami, ktoré ponúkli mestu dodávku materiálu na ušitie rúšok, a z rôznymi firmami či chránenými dielňami.

- Mesto už od viacerých dodávateľov skúša objednať ďalšie tisíce rúšok. Budúci týždeň by mala prísť ďalšia dodávka.

- Mestská polícia zavádza vo večerných a nočných hodinách častejšiu kontrolu okolia lekární a drogérií kvôli krádežiam.

- Bolo dodaných 500 dávkovačov s dezinfekčným roztokom, ktoré budú rozdelené na magistrát mesta, do mestských podnikov a do ďalších organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

- Starší, resp. zdravotne znevýhodnení občania dostanú SMS správu s kontaktom na call centrum mesta Košice, kde budú môcť nahlásiť svoju žiadosť o pomoc pri donáške potravín alebo liekov.


18. marec

- Košice si od Wuhanu ako svojho partnerského mesta v Číne vyžiadalo 83-stranovú príručku o tom aké opatrenia zaviedli v čase, keď sa v ich provincii koncom minulého roka objavil koronavírus.

- Krízový štáb počíta s ďalším obmedzením MHD, prípadne aj s možnosťou celkového odstavenia.

- Vyplácanie sociálnych dávok na Luníku IX prebehlo aj vďaka mestskej polícii bez výraznejších problémov. Na vyplácanie sociálnych dávok na základe inštitútu osobitného príjemcu a ďalších dávok dohliadali od rána štyri hliadky Mestskej polície.

- Na Krízovom štábe sa riešila aj pomoc najmä pre osamelých alebo zdravotne znevýhodnených seniorov najmä čo sa týka donášky potravín a liekov. Mesto rokuje s viacerými obchodnými reťazcami, ktoré ponúkajú tieto služby.

- Vedúci referátu civilnej ochrany Peter Ferjenčík oznámil, že ho oslovilo ministerstvo vnútra s otázkou, aby im pomohol odporučiť, ktoré budovy v správe tohto ministerstva by bolo možné využiť pre prípad, ak sa výrazne zvýši počet infikovaných ľudí v Košiciach.

- Spúšťajú sa telekonferencie s mestskými časťami. Mesto sa usiluje aj o intenzívnejšie  kontakty s ministerstvom vnútra.

- Urnový háj v Krematóriu a Verejný cintorín budú až do odvolania pre verejnosť úplne uzatvorené, na smútočných obradoch sa bude môcť zúčastniť maximálne 10 pozostalých.

 

17. marec

- Zuzana Dietzová z košického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) informovala počas rokovania Krízového štábu mesta Košice, že RÚVZ oddnes začal s odberom vzoriek od ľudí s podozrením na koronavírus. V špeciálnom stane nachádzajúcom sa v areáli UNLP je možné realizovať aj mobilný odber vzoriek.

- V rámci núdzového zásobovanie občanov mesta sa dohodlo, že mesto Košice pripraví každý deň 50 potravinových balíčkov pre ľudí v núdzi a zo sociálne znevýhodneného prostredia.

- Spoločnosť Kosit upozornila na to, že musela pristúpiť k obmedzeniu až zrušeniu niektorých služieb nakladania s odpadmi. Dotkne sa to najmä ľudí v záhradkárskych lokalitách. 

- Primátor mesta Jaroslav Polaček navštívil Lunik IX, kde dnes začala svoju činnosť aj novovzniknutá Občianska hliadky zabezpečujúca prevenciu obyvateľov tejto mestskej časti pred koronavírusom.  

- Tamojší miestny rozhlas začal s vysielaním zvukovej nahrávky v rómskom a slovenskom jazyku, ktorú mesto pripravilo pre obyvateľov sídliska. V čase od 9.00 – 15.00 hod. sa z nej obyvatelia dozvedia o možnostiach prevencie pred koronavírusom, odporúčaniach a opatreniach, ktoré mesto v tejto súvislosti vydalo.

- Krízový štáb mesta navrhol Košickému samosprávnemu kraju, aby do všetkých objektov polikliník, Domovov sociálnych služieb, múzeí, galérií a ďalších inštitúcií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti podobne ako mesto Košice v predchádzajúcich dňoch umiestnil piktogramy odkazujúce na to, že vstup do všetkých týchto objektov je možný len s rúškom.

- Mestské časti boli opätovne vyzvané k tomu, aby zabezpečili zoznam niektorých skupín obyvateľov ako sú napr. matky s deťmi, dôchodcovia, invalidi, osoby so zdravotným postihnutím a pod. Hoci mestské časti sú podľa štatútu mesta povinné zabezpečiť prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, doteraz nebol na magistrát doručený ani jeden takýto zoznam. Z

 

16. marec

- Primátor sa na krízovom štábe poďakoval všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa aj v tomto neľahkom období každodenne a aj nad rámec svojej práce starajú o zdravie obyvateľov mesta.

- Bol vydaný pokyn všetkým zamestnancom mesta, dodávateľov tovarov a služieb pre mesto o povinnosti používať ochranné rúško počas svojej pracovnej činnosti.

- Mesto začalo rozdeľovať 4 000 jednorazových ochranných rúšok, ktoré dorazili na magistrát. Išli najmä pre mestské časti a zamestnancov mesta, resp. mestských podnikov, Strediska sociálnej pomoci mesta Košice a Mestskej polície, ktorí kvôli plneniu naliehavých pracovných úloh nemôžu pracovať z domu.

- Z rúšok sa potešili aj v Úsmeve ako dar, Arcidiecéznej charite a Oáze – zariadení pre ľudí bez domova v Bernátovciach. Niekoľko desiatok rúšok rozdali zamestnanci magistrátu aj obyvateľov mesta v jednom z košických obchodných centier.

- V súvislosti s nedostatkom rúšok začalo vedenie mesta rokovania s viacerými firmami v meste, komunitnými centrami, či chránenými dielňami, ktoré prejavili záujem podieľať sa na ich dodávkach. Mesto by v takom prípade uhradilo výrobcom náklady.

- Správa mestskej zelene označili páskami označila páskami detské ihriská, ktoré musia byť dočasne uzavreté. V utorok k nim majú pribudnúť aj tabuľky s vysvetlením.

- Bol vydaný pokyn, aby na Luniku IX tiekla počas týchto dňoch voda po dobu 24 hodín denne. Vybrané nelegálne osady by mali byť zásobované cisternami raz denne v určenom obmedzenom čase.

- Mestská polícia vykoná v spolupráci s BPMK kontrolu používania ochranných rúšok a hygienických prostriedkov v oboch mestských poliklinikách na sídliskách Ťahanovce a KVP.

- Riešilo sa zabezpečenie donášky liekov a potravín pre ľudí, ktorí si to najmä zo zdravotných dôvodov nedokážu sami zabezpečiť a znovuobnovení prijímania klientov do sociálnych zariadení s podmienkou, že nie sú infikovaní.

 

15. marec

- Popoludní rokoval Krízový štáb mesta

- Primátor spolu s odbornými pracovníkmi magistrátu a príslušníkmi Mestskej polície navštívili ešte pred rokovaním navštívil viaceré mestské časti vrátane Luníka IX a takisto aj niektoré nelegálne osady na území mesta.

- Vedenie mesta vyzvalo cestujúcich, aby nevstupovali do MHD bez rúška, prípadne šatky, šálu alebo iných podobných účinných ochranných pomôcok, ktoré môžu zamedziť prenos koronavírusu na iných cestujúcich alebo vodiča.

- Primátor nariadil starostovi Luníka IX Marcelovi Šaňovi (SRK), aby v miestnom rozhlase na Luníku IX púšťali nahrávku o prevencii pred koronavírusom a radách ako sa správať v súčasnej mimoriadnej situácii.

- Krízový štáb nariadil od pondelka 16. marca z preventívnych opatrení aj uzatvorenie detských ihrísk.

- Primátor v zmysle štatútu mesta Košice aktivoval paragraf „Civilná ochrana a obrana“ a vyzval starostov v jednotlivých mestských častiach k aktualizácii zoznamov niektorých skupín obyvateľov ako sú napr. matky s deťmi, dôchodcovia, invalidi, osoby so zdravotným postihnutím a pod. Dôvodom je, aby im mesto v spolupráci mestskými časťami v prípade potreby vedelo okamžite poskytnúť pomoc.

 

13. marec

- Spustili sme callcentrum pre Košičanov na čísle 055/6419 100 a e-mailovú adresu pomoc@kosice.sk

- Vyzvali sme bytové spoločenstvá, aby každý deň dezinfikovali spoločné priestory a zabezpečili každodennú dezinfekciu kľučiek, zábradlí, výťahov a ďalších spoločných priestorov, v ktorých dochádza k častému pohybu nájomníkov.

- Spolu s ďalšími samosprávami podieľali na tvorbe pripomienok a odporúčaní pre Ministerstvo vnútra SR na zlepšenia bezpečnosti a zdravia našich obyvateľov.

- Zamestnanci mesta, ktorí kvôli plneniu naliehavých pracovných úloh pracovali v priestoroch magistrátu, mohli využiť hygienický balíček, v ktorom bolo rúško, rukavice a dezinfekčný prostriedok.

- Ako zodpovedná samospráva, ktorá myslí na bezpečnosť a zdravie svojich občanov, sa aj Košice pripojili k výzve Rúško nie je hanba.

- Dali sme pokyn aj na úplné uzatvorenie košickej ZOO.

 
6. - 12. marec 2020 

 

Viac informácií je dostupných na stránke RÚVZ v sekciiCOVID-19”:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

 

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE