Koronavírus - rady a usmernenia 23.-31. marec 2020

 

 Mesto Košice je v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 v kontakte s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ). Ak to bude potrebné, podľa ich rozhodnutia alebo na základe požiadavky RÚVZ bude zvolaný Krízový štáb mesta, resp. v zmysle platnej legislatívy bude kvôli ohrozeniu verejného zdravia vyhlásená mimoriadna situácia. Mesto sa v súvislosti s výskytom tohto vírusu riadi aj usmernením hlavného hygienika SR. Bez nariadení štátnych inštitúcií však mesto môže vykonávať len preventívne opatrenia na magistráte, školách a školských zariadeniach, mestských podnikoch a ďalších organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V prípade potreby sme však pripravení v tejto veci okamžite konať.

 

Čo sa už urobilo a aké opatrenia platia v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu v meste Košice?
 
Mesto Košice sa dôkladne pripravilo na všetky aspekty v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku. Na tomto mieste nájdete po jednotlivých dňoch všetky informácie o aktivitách mesta Košice v spolupráci s mestskými podnikmi a viacerými štátnymi inštitúciami.
 

Mesto Košice 9.4.2020 oficiálne spustilo špeciálnu webovú stránku https://korona.kosice.sk/ . Nielen obyvatelia metropoly východu na nej budú môcť nájsť všetky potrebné informácie o živote v meste a obmedzeniach, ktoré boli prijaté v rámci preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.

 
1. - 6. apríl 2020
 

31. marec

- V posledný marcový deň premiérovo zasadal aj Finančný krízový štáb (FKŠ) mesta Košice. Jeho členovia sa oboznámili s aktualizovanými ekonomickými prognózami na tento rok, ktoré neboli optimistické. 

- Podľa prognóz ministerstva financií a vlastných odhadov mesta sa predpokladá výpadok príjmov v rozpočte mesta Košice v sume 40 miliónov eur. Na podielových daniach, ktoré sú hlavným príjmom mesta, môže nastať až vyše 30-miliónový výpadok, ďalších 10 miliónov môže tvoriť výpadok pri miestnych daniach.

- Podľa riaditeľa magistrátu Marcela Čopa bude musieť mesto pristúpiť k viacerým razantným úsporným opatreniam, ktoré budú postupne predstavené.

- FKŠ navrhol občanom doručenie výmerov pri miestnych daniach do takého termínu, aby sa splatnosť prvej splátky posunula o viac než 60 dní. V takom prípade by obyvatelia najneskôr do 30. júna 2020 mohli naraz uhradiť prvé dve splátky.

- Kvôli súčasným platným obmedzeniam nie je možné doručovanie výmerov do vlastných rúk. Mesto po konzultácii s inými samosprávami navrhne do tzv. „lex korona“, aby sa do neho dostala možnosť, že v čase mimoriadnej situácie môžu byť takéto úradné dokumenty doručované aj iným spôsobom, než je to uvedené v aktuálne platnom zákone.

- Krízový štáb mesta rozhodol, že od stredy 1. apríla 2020 až do piatku 3. apríla budú môcť Košičania opätovne navštíviť Mestský cintorín a Urnový háj v Krematóriu. Deje sa tak aj vzhľadom na čiastočné uvoľnenie pohybu občanov v niektorých prevádzkach a službách, ku ktorému oddnes pristúpila slovenská vláda.

 

30. marec

- Uskutočnila sa videokonferencia primátora mesta so starostami mestských častí.

- Krízový štáb mesta rozhodol, že od stredy 1. apríla 2020 až do piatku 3. apríla budú môcť Košičania opätovne navštíviť Mestský cintorín a Urnový háj v Krematóriu. Deje sa tak aj vzhľadom na čiastočné uvoľnenie pohybu občanov v niektorých prevádzkach a službách, ku ktorému oddnes pristúpila slovenská vláda.

- Urnový háj ako aj Verejný cintorín budú otvorené pre verejnosť počas týchto troch uvedených dní od 10.00 do 15.00 hod. Správa mestskej zelene odporúča obmedziť návštevu týchto miest na nevyhnutné minimum

- Pri vchode na obe pietne miesta budú pracovníci SMsZ, ktorí upozornia všetkých návštevníkov, aby tam uskutočnili len pietnu spomienku na svojich blízkych alebo známych a zdržali sa akéhokoľvek jarného upratovania hrobových miest.

- V zmysle nariadenia vydaného Regionálnym úradom verejného zdravotníctva bude mesto od začiatku tohto týždňa až do 20. apríla 2020 zabezpečovať deratizáciu na zberných miestach komunálneho odpadu a verejného priestranstva v ich bezprostrednom okolí v Košiciach.

 

28. marec

- Počas dnešného Dňa učiteľov oznámilo mesto Košice, že sa v priebehu budúceho týždňa spúšťa pilotný projekt tzv. domácej starostlivosti a vyučovania školákov pedagógmi zo škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

- Ten je určený pre školopovinné deti zdravotníkov, záchranárov, policajtov, pracovníkov záchranných a bezpečnostných zložiek, vodičov, či ďalších ľuďom, ktorí v súčasnosti pomáhajú zvládnuť Košičanom tieto náročné časy. 

- Postup prihlásenia je veľmi jednoduchý. Stačí, keď rodičia prejavia svoj záujem prihlásiť sa na domáce vzdelávanie a starostlivosť prostredníctvom informačného centra mesta Košice na čísle 055/6419 100 alebo cez email pomoc@kosice.sk . Operátori si zapíšu ich údaje a dohodnú ďalší postup s niektorým z pedagógov, ktorý prejavil záujem pomôcť.

- Mesto predpokladá, že tento projekt môže byť isto veľkou inšpiráciou nielen pre ďalšie samosprávy, ale aj ako Národný projekt pre ministerstvo školstva.

 

27. marec

- Vo výmenníku na Štítovej ulici, kde tento týždeň vzniklo Výdajné centrum pre výrobu rúšok, bolo za tri hodiny rozdaných vyše 34 000 kusov látok na šitie rúšok. Mesto tam rozdáva polotovary pre organizácie, združenia, dobrovoľníkov či jednotlivcov, ktorí šijú rúška.

- Začala sa dezinfekcia zastávok MHD v Košiciach pri OC Galéria, na Námestí osloboditeľov a pri Krajskom súde. Na dezinfekciu zastávok sa používa vodná para, ktorá zničí všetky baktérie.

- V priebehu tohto týždňa sa vykonala aj dezinfekcia frekventovaných úsekov ciest v meste pomocou kropníc. Plánuje sa aj dezinfekcia ďalších zastávok, tlačidiel na prechodoch pre chodcov, zábradlí na schodiskách atď.

 

26. marec

- Za veľmi prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení sa dnes v budove magistrátu mesta uskutočnilo mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva v Košiciach. Primátor ho zvolal v súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa šíreniu nového koronavírusu.

- Hlavným dôvodom bolo prijatie viacerých opatrení na podporu a pomoc obyvateľom mesta počas vyhlásenej krízovej situácie, kde sa najmä seniorom neodporúča vychádzať zo svojich domovov a tým sú obmedzené ich možnosti na nákup potravín a liekov, či donášku obedov.

- Vedenie mesta pripravilo pre všetky vekové skupiny Košičanov viaceré užitočné opatrenia, na ktoré bolo vyčlenených takmer tri milióny eur na. Z tejto sumy pôjde na podporné služby v oblasti sociálneho zabezpečenia 1,4 milióna eur a na nákup ochranných zdravotných pomôcok ako sú napr. rúška a respirátory ďalší milión eur.

- Pôvodná dotácia pre Steel Arénu v sume 100 000 eur sa presunula ako finančná výpomoc pre občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré svojimi aktivitami pomôžu prekonať tieto ťažké časy u seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov.

- Zastupiteľstvo rozhodlo aj o zmene rozpočtu na tento rok v časti, kde upravuje príspevok mesta pre seniorov na zabezpečenie teplého jedla. V čase od 1. apríla do 30. júna 2020 bude mať zhruba 15 000 seniorov s mesačným dôchodkom do 450 eur (doteraz to bolo 415 eur) možnosť za zvýhodnených podmienok využiť donášku obedov.

- Každý z nich si bude môcť objednať akúkoľvek donášku jedného jedla denne, odloží si bločky a mesto mu následne preplatí 1 euro za jedlo a 1 euro za dopravu.

- Mesto bude zároveň pripravovať aj potravinovo-hygienické balíčky pre Košičanov. Predĺži sa aj platnosť časových predplatných lístkov v MHD. Motoristi budú môcť až do skončenia mimoriadnej situácie bezplatne parkovať v centre mesta a zónach 1-10.

- Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo  aj návrh primátora, ktorý sa kvôli nepriaznivému ekonomickému vývoju v súvislosti s koronavírusom rozhodol vzdať 40-percentného navýšenia svojho platu.

- Od 1. apríla až do konca roka bude Jaroslav Polaček poberať len najnižší možný plat primátora určený zákonom - 4347 eur v hrubom. Oproti doterajšiemu stavu tak ide o pokles o 1738 eur.

- Poslanci odsúhlasili aj dobrovoľnú zbierku „Pomoc pre jednotlivcov a rodiny v Košiciach na zmiernenie dopadov opatrení proti šíreniu koronavírusu." Tá bude prebiehať na transparentnom účte mesta Košice SK56 0900 0000 0051 6742 4414.

 
25. marec

- Krízový štáb mesta dnes na svojom rokovaní rozhodol o dopracovaní pandemického plánu pre mesto Košice. V rámci preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu došlo na základe jeho rozhodnutia aj k dočasnému uzatvoreniu prameňa minerálnej vody Gajdovka. Dôvodom bola vysoká koncentrácia Košičanov, ktorí v niekoľkonásobne vyšších počtoch ako počas bežných dní začali navštevovať tento prameň a dochádzalo k zhlukovaniu veľkého množstva osôb na jednom mieste.
 
- Na poludnie sa pod vedením primátora mesta uskutočnilo vo veľkej zasadačke pracovné stretnutie k organizovaniu štvrtkového mimoriadneho mestského zastupiteľstva. Pri príprave rokovania zobralo vedenie mesta do úvahy všetky odporúčania a pripomienky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach.
 
- RÚVZ odporučilo, aby zastupiteľstvo trvalo maximálne 45 minút a ešte pred účasťou na zastupiteľstve bola každému účastníkovi rokovania vrátane verejnosti zmeraná telesná teplota. K dispozícii bude len jediný vstup do budovy a všetci prítomní poslanci nad 50 rokov dostanú pred rokovaním zastupiteľstva respirátory.
 
- Celková kapacita rokovacej sály bude obmedzená maximálne na 100 ľudí v prípade, ak sa zúčastnia všetci pozvaní a zároveň tam príde až 30 občanov z radov verejnosti. Rokovacia miestnosť sa od 6.30 hod. bude nasledujúce dve hodiny dezinfikovať antibakteriálnym biocídnym roztokom Nano silver desinfekt. Z tohto dôvodu tam bude možné vstúpiť až po skončení dezinfekcie po 8.30 hod.
 
- Dohodlo sa, že pre všetkých poslancov platí povinnosť rovnako ako pre ďalších ľudí v sále mať po celý čas rokovania na tvári rúško alebo respirátor a na rukách ochranné gumené rukavice. Tie každý účastník rokovania vrátane verejnosti a médií obdrží po príchode do budovy. Poslanci budú sedieť tzv. šachovnicovým spôsobom v 14 predných radoch strednej časti zasadačky. Každý z nich bude mať premiérovo aj svoj vlastný mikrofón. Bližšie podrobnosti sú uvedené v tlačovej správe.
 
- Na Krízovom štábe sa hovorilo aj o novej službe mesta pre seniorov s dôchodkom do 450 eur mesačne. Ak to zastupiteľstvo schváli, každý senior si bude môcť objednať akúkoľvek donášku jedného jedla denne v čase od 1. apríla do 30. júna 2020, odloží si bločky a mesto mu následne preplatí 1 euro za jedlo a 1 euro za dopravu.
 
- Vo výmenníku na Štítovej ulici začali občanom vydávať polotovary na skompletizovanie rúšok. V priebehu dnešného dňa si občania vyzdvihli vyše 15 000 takýchto polotovarov, ktoré môžu skompletizovať a pomôcť tým zmierniť nedostatok rúšok v našom meste. 
 
 
24. marec

- Námestník primátora Marcel Gibóda na základe svojej iniciatívy a s pomocou mestského poslanca Miroslava Špaka zabezpečil textilný materiál na výrobu zhruba 100 000 rúšok. Spoločnosť Fauerecia Automotive Slovensko dnes nastrihala rovnaký počet textilných polotovarov, ktoré bude možné skompletizovať a vyrobiť rúška.
 
- Mesto Košice od stredy 25. marca 2020 bude môcť poskytnúť materiál na šitie rúšok všetkým dobrovoľníkom, jeho výdaj bude prebiehať v pondelok, stredu a piatok vždy medzi 9.00 – 12.00 hod. vo výmenníku na Štítovej ulici pri Amfiteátri.
 
- Ušité rúška bude možné poskytnúť do rúškoboxov, ktoré v spolupráci so spoločnosťou Kosit mesto rozmiestni pri všetkých Výmenníkoch na sídliskách a vybraných úradoch mestských častí.
 
- Učitelia a vychovávatelia sa na základe návrhu viceprimátorky mesta Košice Lucie Gurbáľovej (KDH) postarajú o deti zdravotníkov, pracovníkov záchranných a bezpečnostných zložiek, zamestnancov v obchodných prevádzkach a ďalších, ktorí v súčasnosti pracujú kvôli pandémii.
 
- Na domácom vyučovacom procese sa budú podieľať skúsené pedagogičky z materských škôl, centier voľného času a vychovávateľky zo školských klubov na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

 

23. marec

- Ráno zasadala Rada starostov mesta Košice. Primátor ich požiadal o súhlas s konaním mimoriadneho Mestského zastupiteľstva, na ktorom by sa vyčlenili finančné zdroje na zmiernenie následkov šíriaceho sa koronavírusu. Rada starostov to schválila, zastupiteľstvo sa bude konať vo štvrtok 26. marca 2020.  

- Predpoludním rokoval za účasti vedenie mesta Košice, RÚVZ, zástupcov košických nemocníc, záchranárov,  KSK, charitatívnych organizácií a ďalších predstaviteľov záchranných a bezpečnostných zložiek rozšírený Krízový štáb. 

- Primátor mesta informoval všetkých prítomných o doterajších prijatých a zrealizovaných aktivitách mesta Košice a zámere vyčleniť 2,5 milióna eur z rozpočtu mesta na opatrenia v sociálnej oblasti a na nákup ochranných zdravotných pomôcok. Poslanci na ňom prerokujú, ktorý zasiahol aj mesto Košice. 

- Regionálna hygienička Zuzana Dietzová z košického RÚVZ uviedla, že od 23. marca robia nepretržitú diagnostiku pre celý východ Slovenska a dnes im má prísť ďalších 1000 testov. Súhlas na testovanie na koronavírus v domácnosti už nedáva RÚVZ , ale Záchranná zdravotná služba. 

- Zdôraznila, že aj keď sú osobe urobené testy s negatívnym výsledkom po 5 – 6 dňoch, je aj naďalej potrebné zostať v karanténe a 10. – 12. deň sa opätovne nechať otestovať. Navrhla pripraviť, resp. vytipovať viac objektov pre ľudí vracajúcich sa zo zahraničia a pre bezdomovcov, mesto Košice už na tom pracuje a má viacero takýchto priestorov.  

- Školy neodporúča ako možnosť na budovy, ktoré budú vhodné pre karanténu, vhodnejšie sa jej zdalo, aby KSK na to vyčlenil svoje internáty. Lekár KSK René Hako potvrdil, že KSK takéto priestory pripravuje. V Košiciach je napr. 9 internátov s kapacitou 659 izieb, ktoré je možné využiť. 

- Medicínsky riaditeľ UNLP Peter Linkesch hovoril o nedostatku ochranných pomôcok. Spomenul, že majú dva prístroje na testovanie a navrhli testovanie tzv. spôsobom drive-in, keďže predtým ich mali z Bratislavy až 72 hodinách. Hovoril aj o tom, že nemajú čas ani kapacity aby riešili problémy bezdomovcov. 

- Vedúca operátorka záchrannej zdravotnej služby Anna Kačalová pripomenula, že ich linky môžu byť v istých časových obdobiach preťažené. 

- Riaditeľ Okresného riaditeľstva záchranného a zdravotného zboru Tomáš Berzétei povedal, že ich ambulancia bude chodiť odoberať vzorky. Majú odevy, ktoré je možné použiť viackrát. 

- Riaditeľ Nemocnice Košice – Šaca Ján Slávik navrhol, aby lekár KSK zvolal všetkých riaditeľov nemocníc v kraji a dohodli sa na ďalšom postupe v prípade, ak by sa zvýšili počty nakazených. Kritizoval Správu štátnych hmotných rezerv za to, že dostali len mizivé množstvo ochranných pracovných prostriedkov, ktoré sú pre nich absolútne nepostačujúce. 

- Na žiadosti viacerých inštitúcií a organizácií z rokovania Krízového štábu reagoval vedúci referátu civilnej ochrany Peter Ferjenčík poskytnutím svojho e-mailu a kontaktov na Call centra mesta Košice. Odporučil, aby každý posielal na tieto kontakty žiadosti na ochranné prostriedky a Krízový štáb rozhodne, komu budú poskytnuté. 

- Zástupca riaditeľa magistrátu Richard Dlhý odporučil Zariadeniam opatrovateľskej služby v meste, aby klientov prijímali až po tom, čo doložia potvrdenie o svojej neinfekčnosti.

 
13. - 22. marec 2020
 
6. - 12. marec 2020 

 

Viac informácií je dostupných na stránke RÚVZ v sekciiCOVID-19”:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

 

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE