Prejsť na obsah

Koncepcia riešenia statickej dopravy v meste Košice

Koncepcia riešenia statickej dopravy v meste Košice je východiskovým materiálom pre rozšírenie zóny regulovaného parkovania, ktoré je v súčasnosti upravené v rámci všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo Koncepciu riešenia statickej dopravy v meste Košice dňa 9. 2. 2015 uznesením č. 44.