Všeobecne záväzné nariadenie č. 157

O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice

Informácie

Vyhlásené (platné): 06.07.2015
Účinné: 01.07.2016
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Dokumenty

1. RTF 308,37 KB Text VZN č. 157
2. RTF 232,41 KB Príloha č. 1 Zóna plateného parkovania - zoznam ulíc
3. PDF 1,7 MB Príloha č. 2 Grafické znázornenie zóny plateného parkovania
4. RTF 89,7 KB Príloha č. 3 Cenník - úhrady za dočasné parkovanie
5. PDF 243,44 KB Úplné znenie VZN č. 157 zverejnené 22.12.2016 (účinné od 1.1.2017)
6. PDF 784,63 KB Úplné znenie VZN č. 157 zverejnené 27.09.2018 (účinné od 15.10.2018)