Vzory žiadostí týkajúce sa výstavby, životného prostredia a energetiky