Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Okresný úrad prijal toto rozhodnutie kvôli pretrvávajúcim vysokým teplotám, nedostatku zrážok a výraznému poklesu vlhkosti. Ruší sa aj zajtrajšie slávnostné otvorenie cyklistickej a pešej promenády na Starej spišskej ceste od Bankova na Alpínku.
Hlavným dôvodom výstavby je zvýšiť priepustnosť najmä počas rannej dopravnej špičky. Zvýši sa aj bezpečnosť a plynulosť dopravy. Vodiči by nový "kruháč" mohli využívať koncom budúceho roka.
Vyhrali sme! Parkovanie patrí opäť Košičanom. Krajský súd dnes rozhodol o neplatnosti zmluvy medzi mestom a parkovacou spoločnosťou EEI. "Odvolací súd dospel k záveru, že táto nájomná zmluva je neplatná a preto súd prvej inštancie rozhodol správne medzitýmnym rozsudkom, že nájomný vzťah, ktorý mal vzniknúť z nájomnej zmluvy z roku 2012 a následne z dodatku číslo dva k tejto nájomnej zmluve z roku 2016, nie je, čiže nebol platne uzatvorený," uviedla po rozsudku predsedníčka senátu Krajského súdu.