AKTUALIZÁCIA č. 1 výzvy IROP-PO7-SC747-2021-75_kultúrne inštitúcie

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13.10.2021 bola na webovej stránke Ministerstva kultúry SR zverejnená AKTUALIZÁCIA č. 1 VÝZVY IROP-PO7-SC77-2021-75  (Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19).

 

Súčasťou vydanej aktualizácie je aj predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z pôvodného termínu 11.11.2021 na nový termín 25.11.2021. Výzva sa predlžuje o dobu potrebnú na zapracovanie úprav uvedených v aktualizácii výzvy.