Prejsť na obsah

Archív mesta priblíži verejnosti bohatú históriu Košíc

V utorok 18.6.2013 Archív mesta Košice otvorí počas „Dňa otvorených dverí v archíve" svoje depoty, v ktorých sú uložené najvzácnejšie dokumenty mesta od 13. storočia.

Zámerom pracovníkov archívu je predovšetkým výchova mládeže k zdravému lokálpatriotizmu, preto oslovujú predovšetkým stredné školy pôsobiace v našom meste, aby svoj záujem o exkurziu s odborným výkladom vopred oznámili e-mailom na adresu : archiv.archiv@kosice.sk, alebo szeghy.archiv@kosice.sk, kvôli časovému zaradeniu jednotlivých skupín, či tried.
Okrem prehliadky administratívnych , študijných a skladových priestorov archívu, či najvzácnejších dokumentov mesta si záujemcovia môžu vypočuť krátku históriu o meste, vyskúšať písanie brkom, vyhotovenie pritlačenej pečate. Súčasne si môžu overiť aj svoje vedomosti z oblasti heraldiky mesta a jednotlivých mestských častí.

Prílohy