Prejsť na obsah

Až do konca marca sa počas víkendov na Slaneckej ceste pripravte na dopravné obmedzenia, namiesto električiek budú jazdiť autobusy

Počas dvanástich nasledujúcich víkendov sa od 9. januára až do 28. marca 2021 v časoch od 7.00 do 18.00 hod. uskutoční výrub stromov na Slaneckej ceste v mestskej časti Košice Nad jazerom. Ešte v tomto roku sa má začať vyše 20-miliónová „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta,“ ktorú bude mesto Košice realizovať z eurofondov.

Okrem samotnej výstavby štvorprúdovej komunikácie s novou konštrukciou vozovky a rekonštrukcie všetkých križovatiek sa na Slaneckej ceste zmodernizujú zastávky mestskej a prímestskej hromadnej dopravy, nainštalujú informačné systémy pre cestujúcich aj pre vodičov a vybuduje sa aj nový cyklochodník. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, predpokladaný podpis zmluvy s víťazným uchádzačom by mal nastať v priebehu tohto leta.

Pred začiatkom stavebných prác sa bude musieť v čase vegetačného pokoja vykonať výrub stromov umiestnených v koridore plánovaného rozšírenia Slaneckej cesty na štvorpruhovú komunikáciu. Ten v spolupráci so spoločnosťou Abovex s.r.o. zrealizujú do konca marca počas víkendov a štátnych sviatkov Mestské lesy Košice a.s. 

K výrubu dôjde v smere od mestskej časti Krásna do centra mesta z dôvodu naklonenia stromov a jednoduchšieho technického prevedenia. Z bezpečnostných dôvodov bude miesto výrubu ohraničené páskou. Na stavenisko nebude umožnený vstup nepovolaným osobám. Na dodržiavanie zákazu bude dohliadať mestská aj štátna polícia.

Starostka Kovačevičová žiada každého o trpezlivosť a dodržiavanie všetkých bezpečnostných pokynov

Starostka mestskej časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová (nezávislá) je rada, že sa dlho očakávaná a nevyhnutná rekonštrukcii Slaneckej cesty posunula o výrazný krok dopredu. Vyzdvihla, že uzávierka tejto dôležitej dopravnej tepny sa uskutoční len počas víkendov a na etapy tak, že vždy aspoň dve tretiny Slaneckej cesty sa budú môcť využívať v štandardnom režime.

„Hoci to pre motoristov a cestujúcich v MHD prinesie isté obmedzenia, chcem každého počas nasledujúcich víkendov poprosiť o trpezlivosť. Z nášho pohľadu bude počas celého trvania výrubu najdôležitejšia bezpečnosť. Chcela by som preto vyzvať všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na výrube stromov, aby zabezpečili maximálna bezpečnosť. Zároveň dôrazne žiadame všetkých obyvateľov, aby dodržiavali nielen aktuálny zákaz vychádzania, ale rešpektovali aj všetky súvisiace pokyny a obmedzenia počas výkonu týchto prác,“ uviedla.

V čase výrubu bude na etapy vykonaná uzávierka príslušnej časti Slaneckej cesty a zároveň výluka električkovej dopravy v celom úseku VSS, križovatka – Važecká. Automobilová doprava bude v tom čase obojsmerne premávať po obchádzkovej trase, ktorá bude využívať najmä blízke vnútrosídliskové komunikácie (Levočská – Čingovská – Ždiarska – Važecká) a potom sa napojí na Slaneckú cestu. Prevádzku MHD na celom sídlisku Nad jazerom budú od 9. januára až 28. marca počas víkendov v čase od 7.00 hod. do 18.00 hod. v plnom rozsahu zabezpečovať autobusy. Tie budú zastavovať na dočasne vyznačených zastávkach Levočská, Dneperská, Ladožská, Rovníková a Važecká, ktoré sa nachádzajú v blízkosti električkovej trate.

Pri obchodnom centre na Rovníkovej ulici sa kvôli zlepšeniu prejazdu v januári dočasne odstránia betónové kvetináče 

Úvodná etapa výrubových prác sa uskutoční v sobotu a nedeľu 9. - 10. januára, resp. 16. - 17. januára. Vyžiada si uzávierku Slaneckej cesty v úseku od križovatky s Rovníkovovou cez odbočku na Raketovú až po križovatku s Galaktickou ulicou. Kvôli zlepšeniu prejazdnosti obchádzkovej trasy budú počas víkendov pred obchodným centrom Billa na Rovníkovej ulici dočasne odstránené betónových kvetináče. Zároveň na Ždiarskej ulici v tom čase dočasne pribudne dopravná značka s vyznačeným zákazom státia.

MHD bude premávať po existujúcej trase na Slaneckej ceste po odbočenie na obchádzkovú trasu v križovatke Slanecká – Rovníková na Važeckú ulicu, pričom cestujúci na nástup a výstup využijú dočasné zastávky pri OC Važec. Počas prvého víkendu sa vyrúbu stromy v úseku po Galaktickú ulicu, o týždeň neskôr po Raketovú ulicu. Samotný výrub stromov sa skončí cca o 16.00 hod, následne sa budú stromy odvážať na medziskládku. Zároveň vždy každú nedeľu sa v čase od 16.00 do 18.00 hod. Slanecká cesta vyčistí pred jej opätovným otvorením pre motoristov. Tesne pred osemnástou hodinou sa uskutoční aj kontrola električkovej trate vrátane premerania napätia na trakčných stĺpoch tak, aby v nedeľu večer mohla byť v plnom rozsahu obnovená električková doprava.

O podrobnostiach ďalšej etapy výrubu a plánovaných dopravných obmedzeniach bude mesto Košice informovať na základe aktuálneho postupu prác.

Koľko nových stromov sa vysadí?

Počas rekonštrukcie Slaneckej cesty dôjde k výrubu 381 zo 430 stromov, ktoré sa tam nachádzajú. Za každý vyrúbaný strom sa na území mesta vysadia dva ďalšie, celkovo pôjde o 774 kusov rôznych druhov. Priamo v mestskej časti Košice - Nad jazerom sa počíta s výsadbou 149 stromov.

V rámci vegetačných úprav na Slaneckej ceste sa uskutoční výsadba 30 stromov na ploche medzi električkovou traťou a Važeckou ulicou, ktoré budú spĺňať parametre alejových drevín. Na menších plochách pri križovatkách dôjde k výsadbe 2 392 kusov suchomilných trvaliek s celoročným pôsobením. V užších pásoch medzi cestou a komunikáciou pre peších, resp. cyklistov sa vysadí 6 330 kusov drevín nižšieho vzrastu do maximálnej výšky 120 cm. Na zvyšných plochách sa zaseje trávnatý porast o celkovej rozlohe takmer 12 500 m2.

Mesto Košice okrem toho v budúcnosti plánuje aj výsadbu 140 stromov v koridore medzi Slaneckou cestou a električkovou traťou.