Prejsť na obsah

Členovia dobrovoľnej miestnej stráže v Mestskej časti Košice – Šaca bilancovali.

Pri príležitosti 1. výročia zriadenia dobrovoľnej miestnej stráže (ďalej len DMS) starosta Mestskej časti Košice – Šaca Rudolf Reštei vo štvrtok 8.7.2010 zvolal jej členov, aby im poďakoval za aktívnu činnosť. DMS pomáha vytvárať a chrániť bezpečné a zdravé podmienky pre život a prácu obyvateľov mestskej časti. Za takúto odvážnu myšlienku sa angažuje jedenásť nadšencov, z tohto počtu sú štyri ženy. Dobrovoľníkom velí kňaz PaedDr. Rudolf Galambos. Civilné hliadky, ktorých členovia nedostávajú za službu verejnosti žiadnu finančnú odmenu, majú za sebou prvý rok svojej existencie. Do „pracovnej náplne" členov DMS patrí preventívne pôsobenie na úseku verejného poriadku na miestach, kde najčastejšie dochádza k jeho porušovaniu. Upozorňujú priestupcov na protispoločenské správanie a o svojich zisteniach vyrozumievajú kompetentné orgány. Už len ich prítomnosť v uliciach vzbudzuje rešpekt, pretože pri svojej činnosti sú ustrojení v čierno-bielych uniformách a v prípade potreby sa preukazujú služobným preukazom i odznakom DMS. Môžu byť súčasťou usporiadateľskej služby a pomáhať pri kultúrnych a spoločenských podujatiach v mestskej časti. Prakticky to znamená, že člen môže už svojou prítomnosťou na ulici odradiť páchateľa od protiprávneho konania. Členovia DMS za uplynulý rok poukazovali na znečisťovanie verejného priestranstva, odprevadili domov podnapitého a zabránili tak jeho okradnutiu, dohovorili mladým ľuďom pri nevhodnom správaní sa na verejnosti. Zaisťovali miesto dopravnej nehody a privolali políciu na križovatke Veľká Ida–Šaca, kde sa vzájomne napádali pravdepodobne podnapití mladí ľudia. Dobrovoľnícke hliadky počas povodní nielen monitorovali stav rozbúrenej vody ale aj odkláňali dopravu a keď to bolo potrebné s „vysúkanými rukávmi" pomáhali plniť vrecia s pieskom. Členovia majú výbornú osobnú a miestnu znalosť i kontakty na stanicu MsP i obvodné oddelenie Policajného zboru.
Ako tretia zložka popri štátnej a mestskej polícii prispieva DMS k bezpečnosti mestskej časti a pri tejto príležitosti im vďaku za obetavosť vyslovil  riaditeľ Obvodného oddelenia PZ Košice – Šaca JUDr. Štefan Mida a veliteľ Stanice MsP Košice – Šaca Ing. Vladimír Šolc.

Zdroj: Mestská polícia Košice