Dnešná silná poľadovica spôsobuje problémy aj v Košiciach

Mrznúci dážď, ktorý aj teraz na obed padá na celom východnom Slovensku, spôsobuje problémy aj v našom meste. Od včerajšej 23.00 hod., keď začal padať dážď a vznikla poľadovica, je v uliciach mesta všetka dostupná čistiaca technika. SHMÚ už predtým vydal varovanie pred poľadovicou. Zmiernenie jej následkov zabezpečuje nielen náš zmluvný partner – spoločnosť Kosit, ale aj pracovníci viacerých mestských podnikov.

Mesto Košice postupuje podľa schváleného plánu zimnej údržby, kde musí byť prioritne zabezpečená zjazdnosť tých komunikácií, po ktorých premávajú prostriedky MHD. Na košických hlavných ako aj vedľajších komunikáciách neboli doposiaľ na rozdiel od iných miest hlásené výraznejšie problémy. Všetky cesty sú bez problémov zjazdné, čo u správcov iných komunikácií na východnom Slovensku nie je samozrejmosťou.

Čo sa týka chodníkov v meste, tie sa postupne a niekedy aj viacnásobne posypávajú soľou a kamennou drťou, Na väčšinu chodníkov sa dostanú len malé posypové vozidlá. Tie na rozdiel od veľkých cestných sypačov majú len obmedzenú kapacitu. Preto musia častejšie dopĺňať zásoby soli, čo spôsobuje menšie časové zdržanie.

Na celom východnom Slovensku nastala v súvislosti so silnou poľadovicou krízová situácia, o čom informujú aj médiá. Aj keby sme mali k dispozícii niekoľkonásobné množstvo techniky a ručných pracovníkov, nevedeli by sme okamžite odstrániť následky poľadovice zo všetkých chodníkov v našom meste. Niektoré frekventovanejšie chodníky pritom už boli v priebehu dňa opakovane očistené, keďže sme od občanov dostali informácie, že sa do hodiny po ich úprave boli opäť zľadovatené.

Mesto Košice sa ospravedlňuje všetkým, ktorí v uplynulých hodinách museli ísť po zľadovatenom chodníku cestou do práce, školy alebo za inými povinnosťami. V spolupráci so všetkými našimi partnermi robíme všetko, čo je v našich silách, aby následky tejto krízovej situácie boli čo najmenšie. Prosíme preto všetkých občanov o trpezlivosť a každému odporúčame zvýšenú opatrnosť najmä pri pohybe po chodníkoch.