Prejsť na obsah

Dominikáni v Košiciach

Dominikánsky konvent v Košiciach a Dominikánske centrum kultúry a dialógu Veritas pozýva verejnosť na výstavu fotografií pod názvom Dominikáni v Košiciach. Slávnostné otvorenie výstavy, ktorá dokumentuje život a diela bratov dominikánov v Košiciach v 19. a prvej polovici 20. storočia, sa uskutoční 17. januára 2008 o 17.00 hod. v priestoroch galérie Veritas na Dominikánskom námestí.

Bohatá história Dominikánskeho konventu, najstaršieho a najväčšieho konventu na Slovensku, je od čias jeho vzniku v trinástom storočí úzko spätá s históriou mesta. „Výstava ponúka krátky exkurz do obdobia života vzdelaných, tvorivých a pokrokových osobností ako Henrich Denifle, historik, archivár sv. stolice vo Vatikáne, člen akadémie vied vo Viedni, Prahe, Göttingene, Paríži a Berlíne, či p. Mikuláš Lexmann, ktorý už v tridsiatych rokoch minulého storočia vybudoval pôvodné kultúrne centrum Veritas - výnimočne úspešný a jedinečný projekt v našom meste, ale aj v mnohých ďalších, ktorí sa popri pastorácii zaslúžili nielen o duchovný rozvoj mesta a krajiny, ale aj o jeho hospodársky a sociálny vzostup,“ vysvetlil prior kláštora Irenej Fintor.

V čase poznamenanom svetovými vojnami a obdobím teroru nastupujúceho režimu Dominikáni stáli odvážne na strane tých, ktorí pomáhali všetkým ohrozeným. Nerozlišovali pritom ich vierovyznanie, či etnickú a politickú príslušnosť. Ich aktívny odpor proti totalitnému režimu a boj za slobodu a ľudské práva urobil z mnohých mučeníkov svojej doby, až napokon vyvrcholil násilným uzatvorením kláštora počas neslávne známej akcie „K" v noci zo 14. na 15. apríla 1950.

„Táto spomienková výstava je vyjadrením úcty a obdivu k významným osobnostiam Dominikánskeho konventu v Košiciach a po znovuoživení dominikánskeho kultúrneho centra aj výzvou k nadviazaniu na ich dielo a živú tradíciu v čase prebiehajúcej kandidatúry nášho mesta na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013,“ dodal prior dominikánov.

Výstava potrvá vo Veritase do 28. januára 2008.